UZUV (EXTREMİTE) KISALIĞI

EXTREMİTE BOY KISALIĞI NEDENLERİ

Kongenital hastalıkları, büyüme plağının hasarlanması sonrası bacak boy farkı gelişmesi, geçirilmiş kırıklar sonrası bacak boy farkı gelişebilmektedir. Normal toplumda yapılan ölçümler sonucunda 2 cm kadar kısalık normal olarak kabul edilmiştir. Kişilerin çoğunluğu bu kısalığı fark edememektedir. Bu seviyedeki kısalığın tedavi edilmesi de gerekmemektedir. Eğer kişi bu farktan rahatsız ise ayakkabı içine konan tabanlıklar hastalar için çözüm olmaktadır. 2 cm’den fazla bacak boy eşitsizliği olan kişilerin kısa bacağı uzatma ameliyatları ile uzatılması gerekmektedir.

EXTREMİTE UZATMA TEDAVİSİ

Ekstremite uzatma, kemiği yavaş yavaş büyütme sürecidir. Ekstremite uzaması ekstremite uzunluk farklılıklarını ve konjenital kısa boyları düzeltmek için kullanılır ve genellikle ekstremite deformite düzeltmesi ile birlikte yapılır. Genellikle ekstremite uzatılması, bir bacağın geçirilmiş bir kaza sonucu kısa olması, doğumsal olarak bacakların boylarından fark olması, bazı kalıtsal hastalıklar nedeniyle boy kısalığı olan kişilere uygulanır.

Ekstremite uzatma “distraksiyon osteogenesiz” (kemikte oluşturulan kontrollü kırığın iyileşme döneminde oluşan yumuşak kemik dokusu (kalus) günde 1 mm germe yöntemiyle uzatılması ve uzatma tamamlandıktan sonra normal kemik dokusunun oluşması) yöntemiyle yapılmaktadır. Kalus dokusunun gerilmesi için ekstrenal fiksatörler kullanılmaktaydı. Komplikasyonları azaltmak için kemik içine yerleştirilen çivi üzerinden uzatma yöntemi (LON) geliştirildi. Günümüzde tamamen kemik içine yerleştirilen uzayabilen çiviler ile ekstremite uzatılması daha konforlu yapılabilmektedir.

MANYETİK UZAYABİLEN İNTRAMEDÜLLER ÇİVİ

Precice marka çiviler kemik içine yerleştiriliyor. Bu intramedüller çiviler dışarıdan uygulanan manyetik alan ile uzamakta ve sonuç olarak kemikte ve ekstremitede uzatma sağlanmaktadır. Gün içinde 3 kez manyetik alan uygulanmakta ve 1 mm uzama sağlanmaktadır. Her seferde 0,33 mm uzama sağlandığı için uzatma ağrıya neden olmamaktadır. Çivi yük taşımaya izin vermemektedir. Bu nedenle kemik oluşuncaya kadar gerekli uzayan ekstremiteye yük verilmemektedir. Yapılan çalışmalarda 1 cm uzamada kemik oluşması için ortama 1.12 (0.87-1.71) ay gerekmektedir. Örneğin femurda (uyluk kemiği) 5 cm uzatma için ortalama 5-6 ay bacağa yük verilmez.

Kaynak: Use of a magnetic bone nail for lengthening of the femur and tibia. Karakoyun O, Sokucu S, Erol MF, Kucukkaya M, Kabukçuoğlu YS.

MEKANİK UZAYABİLEN İNTRAMEDÜLLER ÇİVİ

Manyetik uzayabilen intramedüller çivilerden farklı olarak mekanik uzayabilen intramedüller çivilerde gün içinde hasta belli egzersizler (bacağı 9 derece döndürmek gibi egzersizler) yaparak bacakta uzatma sağlanmaktadır. Kemik oluşum süresi manyetik intramedüller çiviler ile aynıdır.

Kaynak: Intramedullary skeletal kinetic distractor in lower extremity lengthening. Karakoyun O, Küçükkaya M, Sökücü S.

KOMBİNE YÖNTEM İLE BACAK UZATMA

Kemik uzatmada 3 aşama vardır. İlk 5-7 gün kalusun oluşmasını bekleme süresi. 2. Evre uzatma evresi ve 3. Evre kemik oluşma evresidir. Kombine uzatma tekniğinde ilk 2 evre fiksatör ile yapılmakta ve 3. Evrede ise fiksatör çıkarılarak ameliyatta konan normal intramedüller çivi üzerinde tamamlanmaktadır. Böylelikle hasta üzerinde fiksatörün kalış süresi kısaltılmaktadır. İntramedüller uzayabilen çivilere göre parasal açıdan daha ekonomik bir yöntemdir. Kemik oluşma süresi diğer yöntemler ile aynıdır.

Kaynak: Lengthening over a retrograde nail using 3 Schanz pins. Kucukkaya M, Karakoyun O, Kuzgun U.

FİKSATÖRLER

Ekstremite uzatmasında tarihçe olarak Ilizarov’un eksternal fiksatör metodu önemli yer tutmaktadır. Bu yöntemde kemik dışına yerleştirilen fiksatör sistemi yardımıyla kemik uzatması yapılmaktadır. Bazı kemiklerde enfeksiyon olması, eğriliğin çok yüksek derecelerde olması, kemiğin ince olmasından dolayı intramedüller çiviler kullanılamayacağından uzatmalar eksternal fiksatörler ile yapılmaktadır. Günümüzde özellikle deformite (eğrilik) düzeltilmesi ile birlikte uzatma yapılacak ise bu yöntem kullanılmaktadır. Bu yöntemin önemli özelliği hastanın erken dönemde yük verebilmesidir.

Fiksatörün hasta üzerinde uzun süre durması, teller ve çivilerin deriye girme yerinde enfeksiyon geliştirebilmekte ve hastalar fiksatörle uzun süre yaşamak istememektedirler. Bu sebeplerle fiksatör süresini kısaltmak için kombine uzatma tekniği geliştirilmiştir. Bu teknikte kemik içine normal kırıklarda kullanılan kemik içi çiviler yerleştirilir. Gövde dışına fiksatör yerleştirilir. Fiksatör ile uzatma tamamlandıktan sonra kemik içine yerleştirilen intramedüler çivinin vidaları kilitlenir ve fiksatör tamamen çıkarılır. Yumuşak kemiğin sert kemik haline dönme sürecinde gövdeyi bu kemik içi çivi taşımaktadır. Böylelikle fiksatör sadece uzama yapılan dönemde hasta üstünde kalmaktadır.

Bu yöntem manyetik uzayabilen çiviler ile yapılan bacak uzatmaya göre enfeksiyon riski taşımaktadır. Fakat diğer yöntemlere göre daha ekonomiktir.

EXTREMİTE UZATMA TEDAVİ SONRASI

Ekstremite uzatılmasında; deri, kas, damar, sinir ve kemiğin kademeli uzatılmasıyla yapılır. Yumuşak dokular yavaş yavaş gerilerek çekildiği zaman vücut yeni yumuşak doku üretir. Genellikle yumuşak dokular günde 1mm uzatılır. Hızlı uzatma yapıldığında kemik oluşması gecikir veya oluşmaz, kaslarda gerginlik oluşur, sinirlerde hasarlanmalar meydana gelebilir. Daha yavaş uzatma yapılırsa kemik kaynaması erken olabilir. Ekstremite uzatılması iki safhada oluşur. Birincisi uzatma safhasıdır. Bu dönemde kemik uzatılır. Uzatma tamamlandıktan sonra ikinci safhaya geçilir. İkinci safhada kemiğin sertleşmesi için beklenir.

Başarılı bir uzatma için titiz cerrahi teknik, hastanın yakın takip edilmesi ve ciddi fizik tedavi rehabilitasyon gereklidir.

Uzatma cerrahisinin birçok potansiyel komplikasyonları vardır. Komplikasyonların çoğu ameliyat yapılmadan veya ameliyat ile tamamen geri iyileştirilebilir. Komplikasyonlar çok ciddi bir şekilde tedavi edilerek hastanın normal hayatına dönmelidir. Bu nedenle uzamanın sonuçları cerrahın deneyimine çok bağlıdır. Daha deneyimli bir cerrah sadece ameliyatı niçin daha iyi yapılacağını bilmekle kalmamış, aynı zamanda tedavinin sonunda artık bir sorun olmaması için komplikasyonları nasıl önleyeceğini ve tedavi edeceğini de bilir.

Ekstremite uzatma, kemiği yavaş yavaş büyütme sürecidir. Ekstremite uzaması ekstremite uzunluk farklılıklarını ve konjenital kısa boyları düzeltmek için kullanılır ve genellikle ekstremite deformite düzeltmesi ile birlikte yapılır. Genellikle ekstremite uzatılması, bir bacağın geçirilmiş bir kaza sonucu kısa olması, doğumsal olarak bacakların boylarından fark olması, bazı kalıtsal hastalıklar nedeniyle boy kısalığı olan kişilere uygulanır.

Ekstremite uzatılmasında; deri, kas, damar, sinir ve kemiğin kademeli uzatılmasıyla yapılır. Yumuşak dokular yavaş yavaş gerilerek çekildiği zaman vücut yeni yumuşak doku üretir. Genellikle yumuşak dokular günde 1mm uzatılır. Hızlı uzatma yapıldığında kemik oluşması gecikir veya oluşmaz, kaslarda gerginlik oluşur, sinirlerde hasarlanmalar meydana gelebilir. Daha yavaş uzatma yapılırsa kemik kaynaması erken olabilir. Ekstremite uzatılması iki safhada oluşur. Birincisi uzatma safhasıdır. Bu dönemde kemik uzatılır. Uzatma tamamlandıktan sonra ikinci safhaya geçilir. İkinci safhada kemiğin sertleşmesi için beklenir.

Başarılı bir uzatma için titiz cerrahi teknik, hastanın yakın takip edilmesi ve ciddi fizik tedavi rehabilitasyon gereklidir.

Uzatma cerrahisinin birçok potansiyel komplikasyonları vardır. Komplikasyonların çoğu ameliyat yapılmadan veya ameliyat ile tamamen geri iyileştirilebilir. Komplikasyonlar çok ciddi bir şekilde tedavi edilerek hastanın normal hayatına dönmelidir. Bu nedenle uzamanın sonuçları cerrahın deneyimine çok bağlıdır. Daha deneyimli bir cerrah sadece ameliyatı niçin daha iyi yapılacağını bilmekle kalmamış, aynı zamanda tedavinin sonunda artık bir sorun olmaması için komplikasyonları nasıl önleyeceğini ve tedavi edeceğini de bilir.

Uyguladığım Diğer Tedaviler

Kalça ve Diz Protezi

Kalça ve diz ağrıları neden olur? Kalça veya diz protezi ameliyatı kimlere yapılır? Ameliyat sonrası dikkat edilmesi gereken hususlar nelerdir?

Kemik Enfeksiyonu

Günümüzde kemik enfeksiyonları bilinenin aksine tedavi edilebilen hastalıklardır. Hastalığın tekrarlama olasılığı oldukça düşüktür.

Kemik Eğriliği

Bacak fonksiyonlarında iyileşme ve gelecekte daha büyük cerrahi müdahalelerden korunmak için parantez bacak düzeltmesi yapılması tavsiye edilir.

Kemik Kaynama
Problemi

Yanlış kaynamış veya hiç kaynamamış kırıkların tedavi süreci sabır ve titizlik gerektirir. Tecrübe ve tekniklerimizle hastalarımızın yanındayız.

Ayak Şekil
Bozuklukları

Kendi ayaklarınız üzerinde durarak sağlıklı bir hayat sürmek için, ayak ve ayak bileği rahatsızlığınız varsa bize başvurabilirsiniz.

Bel ve Omurga
Hastalıkları

Bel ağrısı iyileştirme egzersizleri, skolyoz takibi ve ameliyatı gibi bel ve omurga tedavilerinde hizmetinizdeyiz.

Instagram'da Takip Edin

Hasta Yorumları

Buket S.

Başarılı bir ameliyat sonrası kısa olan bacağıma takılan uzatma çubuğu sayesinde uzaması sağlandı.

Sonay M.

Böylesine muhteşem başarılı operasyonları gerçekleştiren harikulade bir hekim... Hayatı bana geri verdiği için sonsuz minnettarım...

Rezzan K.

Birkaç ay içinde iki bacağım da eşit hale geldi. Allah Özgür hocadan razı olsun.

Ali B.

Sağlıklı bi şekilde yürüyorum. Hocama sonsuz teşekkürler sunuyorum. Ve başarılarının devamını diliyorum.

Olcay B.

İyiki hocamla karşılaşmışım çok güler yüzlü ve kendine güvenen bi doktor, insana değer veren biri.

Ömer İ.

Sayesinde şu an sağlıklı bir şekilde içimde ukte kalan tüm yerleri gezip dolaşıyorum. Hocamın bu büyük başarısı sayesinde ilk iş olarak tüm egeyi dolaştım.

Suzan M.

Şu anda normal insanlar gibi yürüyorum, koşuyorum, sıfır sıkıntı hayatıma kaldığım yerden devam ediyorum. Doç. Dr. Özgür Karakoyun'a danışmanızı tavsiye ederim.

Ö. Ç.

Dizlerim hep içe doğru dönüyordu, onun için gittim. Aynı zamanda bacağımda kısalık varmış, bunu fark ettiler ve kemiklerimi uzattılar. Bir sıkıntı çıkmadı. Şu anda gayet iyiyim.

H. K.

İyi bir doktor. Babamın yıllardır doktoru. Kastamonu'dan doktoru. Biz kendisinden çok memnunuz.

R. S.

Tüm hizmetlerinden çok memnun kaldım. Özellikle kemik uzatma ameliyatından çok memnun kaldım.

Ş. O.

Ağrım, sızım yok şu an. Çok memnun kaldım. İsteyen, soran her arkadaşa referans oluyorum.

N. N.

18 senedir kırığım var ama tutmuyordu, kaynamıyordu. Özgür Bey'e gittim. Ameliyat etti beni. Şimdi rahatlıkla yürüyorum.

G. O.

Ameliyattan önce ağrılardan yürüyemiyordum, adım atamıyordum fakat ameliyattan sonra 3 yıldır koşabiliyorum.

M. O.

Mesleğine çok düşkün ve mesleğini en iyi şekilde icra edenlerden kendisi. Ayağım kırılmıştı, ameliyatımı yaptı, çok memnun kaldım.

L. E.

Hocam ve ekibi mükemmel, Tekirdağ için kazanılmış en güzide kişilerden biri, tüm içtenliğimle herkese tavsiye ederim.

Bize Yazın

 

Oscar Ville Ofisleri
No:26/1 Tekirdağ Merkez

© Copyright 2020 Scroll2Top - Tüm Hakları Saklıdır. |

Size en iyi şekilde hizmet sunabilmek için çerezler kullanıyoruz. Sitemize girerek çerez kullanımını kabul etmiş sayılıyorsunuz. Daha fazla bilgi al.