KEMİK EĞRİLİĞİ

DEFORMİTE DÜZELTME

Bacakların deformitesi konjenital(doğuştan) kemik hastalıklarından kaynaklanabilir veya çocukluk çağında büyüme kıkırdağı hasarlanması sonra veya kemik kırığının yanlış kaynaması sonrasında ortaya çıkabilir. Bazı deformite derecelerinin klinik bir önemi yoktur. Ancak, büyük derecedeki eğrilikler zaman içinde ayak bileği, diz ve kalçada önce ağrıya ve ilerleyen dönemde artroza (kireçlenmeye) neden olur. Kemik çevresindeki sinir ve damarlar izin verirse bacak eğrilikleri tedavisi tek bir operasyonla ameliyatla. Büyük dereceli eğrilikleri bir ameliyatla düzeltilmesi, sinir ve damar yapılarının da germe olacağında hasar gelişme riski vardır. Bu gibi durumlarda, deformite yavaş yavaş (birkaç derece her gün) kemik dışında yerleştirilen dış fiksatörler yardımıyla düzeltilir.

BİLGİSAYAR DESTEKLİ FİKSATÖRLER (TSF)

Fiksatörler bacakların deformitesini tedavi etmek için en güvenilir yöntemlerden biridir. Ameliyat sonrası istenilen derecede deformite yavaş yavaş düzeltilir. Fiksatörler genellikle ameliyat sonrası yük vermeye uygun olduğu için uygun, hastanın ayağına basarak yürümesini sağlar. Fiksatörler iki gruba ayrılır. Tek taraflı fiksatörler genellikle femur kemiğine uygulanır. Dairesel fiksatörler de iki bölüme ayrılır; ilizarov klasik fiksatörler ve bilgisayar destekli heksapod fiksatörler. İlizarov klasik fiksatörler ameliyat sonrası bazı durumlarda parça değişimi gerektirir ve cerrahın deneyimi önemlidir. Bilgisayar destekli heksapod fiksatörlerinde, kemiğin deformite değeri ve kullanılan fiksör parçaları bilgisayar programına girilebilir ve oluşturulan düzeltme şablonuna göre bacak deformitesi günlük ayarlamalarla düzeltilebilir. Eksternal fiksatörler de kemik uzatma için kullanılabilir.

İNTRAMEDÜLLER TIRNAK (EPF)

Femur ve tibiade deformite, kemik içine yerleştirilen intramedüller çiviler ile ameliyat öncesi titiz ölçüm ve planlama ile tamamen düzeltilebilir.

PLAKA VE VİDA (EPF)

Uygun durumlarda, diz çevresi deformiteler için kullanılabilir. Plaka düzeltmeleri genellikle hastanın 1,5 ay sonra bacağını yüklemesine izin verir. Özellikle 40 yaşından sonra diz ekleminde artrozu önlemek için yüksek tibia ostetomi yapıldığında plaka ve vidalar kullanılır.

PARANTEZ BACAK NEDİR?

Parantez bacak tıpta genu varum olarak adlandırılmaktadır. Bir kişi ayakta durduğu anda, bacağının mekanik aksının diz ekleminin ortasından geçmesi en idealidir. Parantez bacakta, bacak kemiklerinde oluşmuş eğriliklerden dolayı bacağın mekanik aksı dizin iç kısmında geçmektedir. Kişiye dışarıdan bakıldığında diz eklemi dışarı doğru çıkık haldedir ve bacakta parantez şeklinde bir eğrilik vardır.

PARANTEZ BACAK SEBEPLERİ NELERDİ?

Bacakta, baldır kemiği (tibia) ve uyluk kemiği (femur) diz eklemiyle birbirine bağlanırlar. Bu iki kemikte var olabilecek eğrilikler parantez bacağa neden olmaktadır. Bir çok kişide, gelişimsel olarak meydana geldiğinden sebebi tam bilinmemektedir. Çocuklukta diz çevresinde geçirilmiş kırıklar ve erişkin hastalarda diz eklemindeki yıpranmalar da parantez bacak oluşmasına neden olabilmektedir.

Parantez bacak şikayetiyle başvuran hastaların genelinde baldır kemiğinde (tibia) eğrilik vardır. Daha dikkatli muayene ettiğimizde bu hastaların tibia kemiğindeki eğriliğe eşlik eden kemikte dışa doğru dönüklük olduğu görülecektir. Hastanın ayakları tam öne baktığında diz kapakları içe dönmektedir. Hastanın dizleri tam öne bakacak şekilde pozisyon verildiğinde bacakta parantezlik azalmakta fakat ayakları dışa doğru dönmektedir.

HANGİ HASTALAR PARANTEZ BACAK AMELİYATI İÇİN BAŞVURMAKTADIR?

İki grup hasta bize başvurmaktadır. Birinci grup 45 yaş altı kişiler, görüntü olarak bacakların daha düz görülmesini istemektedirler. Bu kişilerin dizlerinde genellikle ağrı yoktur veya dönem dönem ağrı olmaktadır. İkinci grup hasta ise diz ağrısı ile bizlere başvurmaktadır. Bu hastaların yaşları genelde 50 yaş civarındadır ve parantez bacaktan dolayı diz ekleminde yıpranma olduğu için ağrıları başlamıştır.

PARANTEZ BACAK TEDAVİ SÜRECİ

Öncelikle hastanın tıbbi öyküsü alınır. Geçirilmiş kırık, metabolik kemik hastalığı olup olmadığı sorgulanır. Hastanın muayenesinde bacaktaki eğriliği nedeninin kaval kemiği veya uyluk kemiğinde olup olamadığına, bacakta dönüklük (rotasyon) olup olmadığına bakılır. Diz ekleminin bağ yapıları ve ağrı yönünden değerlendirilir.

Hastadan görüntüleme olarak bacak boy grafisi istenir. Bu grafi ameliyat öncesi planlama için çok önemlidir. Tüm ameliyat planlaması birebir bu grafiler üzerinden yapılacaktır.

Muayene ve radiolojik görüntüler incelendikten sonra doktorunuz hangi kemiğin hangi teknik ile düzeltilmesi gerektiğini size anlatır.

PARANTEZ BACAK TEDAVİ YÖNTEMLERİ

Grafiler üzerinde yapılan ölçümlerde eğrilik düşük açılarda ise diz altında 5 cm kesi yapılır. Kaval kemiği uygun şekilde kesim yapıldıktan sonra ameliyat öncesi yapılan planlanmaya göre kemiğin açısı uygun şekilde düzeltilir. Kemiğin tespiti cilt altına yerleştirilen plak ile sağlanır.

Kaval kemiğinde yüksek derecelerde eğrilik veya eğriliğe eşlik eden dönüklük (rotasyon) var ise düzeltme ameliyatta hemen yapılmaz. Bu tür hastalarda bilgisayar destekli eksternal fiksatörler kullanılması gereklidir. Ameliyatta kemik uygun yerden kesildikten sonra bacağın dışına fiksatör yerleştirilir. Ameliyat sonrası dönemde bilgisayara girilen veriler sayesinde bacaktaki dönüklük ve eğrilik yavaş yavaş düzeltilir. Böylelikle sinir ve damar yapıları korunmuş olur. Eksternal fiksatörün avantajı ameliyat sonrasında istediğimiz derecede düzeltmeye imkan vermesidir.

Bazı hastalarda eğrilik uyluk (femur) kemiğinden kaynaklanmaktadır. Bu durumda uyluk kemiği uygun yerden kesilir ve kemik içine yerleştirilen çivi ile tespit edilir.

PARANTEZ BACAK AMELİYAT SONRASI SÜREÇ

Sadece plak yerleştirilerek yapılan ameliyatlarda hasta bir gün sonra yürüteç yardımıyla bacağına ağrısının izin verdiği oranda yük vererek yürüyebilmektedir. Bu süreç 45 gün sürmektedir. 45 gün sonra çekilen filmlerde kemik kaynaması uygunsa hastanın desteksiz yürümesine izin verilir. Bu süreçte hastanın diz çevresi kaslarının güçlendirilmesi için egzersiz programı verilir.

Bilgisayar destekli akıllı fiksatör ile tedavi edilen hastalar ameliyattan 1 gün sonra yürüteç yardımıyla yürüyebilmektedir. Bu hastalarda düzeltmeye 5 veya 7 gün sonra başlanmaktadır. Düzeltme eğriliğin büyüklüğüne göre 7 gün veya daha fazla sürebilir. Düzeltme tamamlandıktan sonra kemiğin kaynaması beklenir. Eksternal fiksatör tam yük taşıdığı için hastanın üstüne basarak yürümesinde sakınca yoktur. Bu hastalarda kemiğin tamamen kaynaması ve fiksatörün çıkarılması 3-4 ay gibi bir süre almaktadır. Kaynama tamamlandıktan sonra fiksatör çıkarılır.

PARANTEZ BACAK TIBBİ Mİ ESTETİK Mİ?

Bu şikayetle başvuran kadın hastalarımız daha düzgün bir bacak ile çekinmeden etek giymek istediklerini, erkek hastalar ise şort veya pantolon giydiklerinde daha düz bir bacaklarının olmasını istediklerini belirtmektedirler.

Diz eklemi kireçlenmesinin (artrozun), bir çok nedeni vardır. Bunlardan birisi de diz eklemi çevresindeki eğriliklerdir. Bu nedenle bacağın mekanik aksı dizin ortasından geçmediği için dizin iç kısmında yıpranmaya neden olmaktadır. Dizde yıpranma miktarı az olan hastalarda eğrilik düzeltilerek, hastaların diz protezi ameliyatına gitmesi geciktirilebilir.

PARANTEZ BACAK TEDAVİSİNİN AVANTAJLARI

Daha düzgün bir kemik yapısı, bacak fonksiyonlarında iyileşme sağlar: Düz bir bacakta yük dağılımı normal olacağından kaslar ve bağlar daha düzgün çalışacaktır. Bu sayede kaslar ve bağlarda hasarlanma ihtimali azalacaktır. Kişi daha fonksiyonel bir hayat yaşayacaktır.

Parantez bacağın düzeltilmesi gelecekte yapılacak büyük cerrahi girişimleri önleyebilir: Parantez bacak hastaları ilerleyen yaşlarda diz protezi ameliyatı geçirebilmektedirler. Diz protezi ameliyatları iyi sonuçlansa da kişinin kendi dizi gibi olamayacaktır.

Parantez bacak deformitelerini ameliyat yapılmadan düzeltecek hiçbir yöntem yoktur. Bu rahatsızlıkta sıkıntı kemikte olduğu için kemiğin cerrahi olarak düzeltilmesi gerekmektedir. Hastalarımız ne kadar estetik açıdan bu ameliyatları olmak isteseler de, yapılacak ameliyat ile diz ekleminin mekaniği düzeltildiği için ileri yaşlarda diz ekleminde oluşacak yıpranmaların önüne geçilecektir. Dolayısıyla bu ameliyat estetik olduğu kadar tıbbi gereklilik için de yapılmaktadır.

Uyguladığım Diğer Tedaviler

Kalça ve Diz Protezi

Kalça ve diz ağrıları neden olur? Kalça veya diz protezi ameliyatı kimlere yapılır? Ameliyat sonrası dikkat edilmesi gereken hususlar nelerdir?

Kemik Enfeksiyonu

Günümüzde kemik enfeksiyonları bilinenin aksine tedavi edilebilen hastalıklardır. Hastalığın tekrarlama olasılığı oldukça düşüktür.

Uzuv Kısalığı

Ekstremite uzatma, kemiği yavaş yavaş büyütme sürecidir. Titiz cerrahi teknikler ve hastanın yakın takibi ile komplikasyondan uzak emin ellerdesiniz.

Kemik Kaynama
Problemi

Yanlış kaynamış veya hiç kaynamamış kırıkların tedavi süreci sabır ve titizlik gerektirir. Tecrübe ve tekniklerimizle hastalarımızın yanındayız.

Ayak Şekil
Bozuklukları

Kendi ayaklarınız üzerinde durarak sağlıklı bir hayat sürmek için, ayak ve ayak bileği rahatsızlığınız varsa bize başvurabilirsiniz.

Bel ve Omurga
Hastalıkları

Bel ağrısı iyileştirme egzersizleri, skolyoz takibi ve ameliyatı gibi bel ve omurga tedavilerinde hizmetinizdeyiz.

Instagram'da Takip Edin

Hasta Yorumları

Buket S.

Başarılı bir ameliyat sonrası kısa olan bacağıma takılan uzatma çubuğu sayesinde uzaması sağlandı.

Sonay M.

Böylesine muhteşem başarılı operasyonları gerçekleştiren harikulade bir hekim... Hayatı bana geri verdiği için sonsuz minnettarım...

Rezzan K.

Birkaç ay içinde iki bacağım da eşit hale geldi. Allah Özgür hocadan razı olsun.

Ali B.

Sağlıklı bi şekilde yürüyorum. Hocama sonsuz teşekkürler sunuyorum. Ve başarılarının devamını diliyorum.

Olcay B.

İyiki hocamla karşılaşmışım çok güler yüzlü ve kendine güvenen bi doktor, insana değer veren biri.

Ömer İ.

Sayesinde şu an sağlıklı bir şekilde içimde ukte kalan tüm yerleri gezip dolaşıyorum. Hocamın bu büyük başarısı sayesinde ilk iş olarak tüm egeyi dolaştım.

Suzan M.

Şu anda normal insanlar gibi yürüyorum, koşuyorum, sıfır sıkıntı hayatıma kaldığım yerden devam ediyorum. Doç. Dr. Özgür Karakoyun'a danışmanızı tavsiye ederim.

Ö. Ç.

Dizlerim hep içe doğru dönüyordu, onun için gittim. Aynı zamanda bacağımda kısalık varmış, bunu fark ettiler ve kemiklerimi uzattılar. Bir sıkıntı çıkmadı. Şu anda gayet iyiyim.

H. K.

İyi bir doktor. Babamın yıllardır doktoru. Kastamonu'dan doktoru. Biz kendisinden çok memnunuz.

R. S.

Tüm hizmetlerinden çok memnun kaldım. Özellikle kemik uzatma ameliyatından çok memnun kaldım.

Ş. O.

Ağrım, sızım yok şu an. Çok memnun kaldım. İsteyen, soran her arkadaşa referans oluyorum.

N. N.

18 senedir kırığım var ama tutmuyordu, kaynamıyordu. Özgür Bey'e gittim. Ameliyat etti beni. Şimdi rahatlıkla yürüyorum.

G. O.

Ameliyattan önce ağrılardan yürüyemiyordum, adım atamıyordum fakat ameliyattan sonra 3 yıldır koşabiliyorum.

M. O.

Mesleğine çok düşkün ve mesleğini en iyi şekilde icra edenlerden kendisi. Ayağım kırılmıştı, ameliyatımı yaptı, çok memnun kaldım.

L. E.

Hocam ve ekibi mükemmel, Tekirdağ için kazanılmış en güzide kişilerden biri, tüm içtenliğimle herkese tavsiye ederim.

Bize Yazın

 

Oscar Ville Ofisleri
No:26/1 Tekirdağ Merkez

© Copyright 2020 Scroll2Top - Tüm Hakları Saklıdır. |

Size en iyi şekilde hizmet sunabilmek için çerezler kullanıyoruz. Sitemize girerek çerez kullanımını kabul etmiş sayılıyorsunuz. Daha fazla bilgi al.